Mikkelin kesäyliopiston koulutustehtävä


Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista. Kesäyliopiston koulutus on  kehittävää ja tietoja päivittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopisto. Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Kesäyliopiston tarjonnassa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, sosiaali- ja terveysala, julkishallinto- ja elinkeinoelämä, taloushallinto ja yritysjuridiikka sekä opetus-, kasvatus- ja kulttuuri (OKM:n ylläpitämisluvan sanamuoto 29.11.2012).

Hallinto

Mikkelin kesäyliopistoa ylläpitää vuonna 1970 perustettu Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2017 on seuraava: ekonomi, johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Partti, (Etelä-Savon kauppakamari), oppisopimuskoordinaattori, johtokunnan varapuheenjohtaja Päivi Ylönen (Mikkelin kaupunki), hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen (Mikkelin kaupunki), koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja toimitusjohtaja Arto Sepponen (Liikesivistysrahasto).

LIITY MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN RY:N JÄSENEKSI!

Suomen kesäyliopistot ry.

Mikkelin kesäyliopisto kuuluu  Suomen kesäyliopistojen valtakunnalliseen yhteenliittymään. Lisätietoja kesäyliopistojen toiminnasta ja koulutuksesta saa yhdistyksen pääsihteeriltä os. Rautatienkatu 26 A 4, 33100 Tampere, puh. 03 2147 626 tai kotisivulta.

 Käytäväkeskustelua