Mikkelin kesäyliopiston koulutustehtävä


Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta työelämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja osaamisen päivittämiseen. Lisäksi kesäyliopistossa järjestetään muuta vapaan sivistystyön koulutusta: Ikääntyvien yliopisto, koululaiskurssit, Studia Generalia -luentosarjat ja Lasten Akatemia. Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Kesäyliopiston tarjonnassa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, sosiaali- ja terveysala, julkishallinto- ja elinkeinoelämä, taloushallinto ja yritysjuridiikka sekä opetus-, kasvatus- ja kulttuuriala (OKM:n ylläpitämislupa 29.11.2012).

Hallinto

Mikkelin kesäyliopistoa ylläpitää vuonna 1970 perustettu Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2017 on seuraava: ekonomi, johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Partti, (Etelä-Savon kauppakamari), oppisopimuskoordinaattori, johtokunnan varapuheenjohtaja Päivi Ylönen (Mikkelin kaupunki), hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen (Mikkelin kaupunki), koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja toimitusjohtaja Arto Sepponen (Liikesivistysrahasto).

LIITY MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN RY:N JÄSENEKSI!


Markkinointirekisteriseloste 2017

Suomen kesäyliopistot ry.

Mikkelin kesäyliopisto kuuluu  Suomen kesäyliopistojen valtakunnalliseen yhteenliittymään. Lisätietoja kesäyliopistojen toiminnasta ja koulutuksesta saa yhdistyksen pääsihteeriltä os. Rautatienkatu 26 A 4, 33100 Tampere, puh. 03 2147 626 tai kotisivulta.

 Käytäväkeskustelua