Eurooppaoikeuden perusteet 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Keskeiset kurssilla käsiteltävät aihealueet ovat:

- Euroopan integraation historia ja EU:n rakenteelliset peruslähtökohdat
- EU:n toimielimet
- EU-oikeuden oikeuslähteet ja niiden tulkinta
- EU-oikeuden oikeusvaikutukset kuten välitön vaikutus ja etusija
- päätöksentekomenettely EU:ssa
- oikeussuojakeinot EU:ssa ja valtion vahingonkorvausvastuu
- perusoikeudet EU:ssa.

Kurssilla käsitellään myös sisämarkkinaoikeuden keskeisimmät osa-alueet.

Opiskelija

- ymmärtää eurooppalaisen integraatiokehityksen taustat ja Euroopan unionin (EU) oikeusjärjestelmän luonteen ja ominaispiirteet
- tietää EU:n oikeuslähteet ja käyttää niitä oikein
- tunnistaa toimielimet ja niiden tehtävät sekä päätöksentekojärjestelmän toiminnan
- esittää perusteltuja oikeudellisia ratkaisuja tavanomaisiin EU-oikeudellisiin kysymyksiin
- kriittisesti arvioi EU:n toimintaa ja tulevaisuutta
- harjaantuu englanninkielisen aineiston käyttämisessä

Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kirjallinen kuulustelu (salitentti). Kevään tenttipäivät: 24.4.2023 klo 16-20.

165 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).