Hallintoprosessioikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi -palvelusta 

Hallintolainkäytön yleiset opit, oikaisumenettely hallintolainkäytön esiasteena, hallintolainkäytön muodot, asianosaisten ja tuomioistuimen toiminta, todistelu hallintolainkäytössä.

Opiskelija

- tietää hallintolainkäytön systematiikan ja yleiset opit
- tunnistaa hallintoprosessioikeuden aseman oikeusjärjestyksessä
- hahmottaa hallintolainkäytön eroavaisuudet ja yhtäläisyydet suhteessa muuhun lainkäyttöön
- kykenee ymmärtämään ja analysoimaan oikeuslaitoksen yhteiskunnallista tehtävää ja asemaa sekä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia erityisesti hallintolainkäytön näkökulmasta.

Luennot (16 t, vapaaehtoiset), tentti (4 t) sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin (115 t). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).