Henkilöstöjohtaminen ja johtajuus 6 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti.

Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen,

ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön

selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen

organisaation menestymisen näkökulmasta

tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi

arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin

Verkkokurssi: videoluennot ja oppimistehtävät, omatoiminen työskentely yht. 155h.

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).