Koulutusoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Koulutusjärjestelmän rakenne ja normipohja, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssin pääpaino on perusopetuksen juridiikassa.

Opiskelija

- tuntee koulutusta koskevan lainsäädännön tavoitteet ja koulutusoikeuden periaatteet ja osaa käyttää niitä koulutusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa
- tuntee oppilaan/opiskelijan asemaa koskevat keskeiset oikeuslähteet ja osaa soveltaa niitä koulutusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa
- tuntee oppilaan asemaa koskevat keskeiset ihmisoikeusvelvoitteet
- pystyy tunnistamaan oikeudellisesti relevantit kysymykset annetusta materiaalista
- pystyy esittämään vakuuttavia oikeudellisia argumentteja muotoillessaan oikeudellisia ratkaisuja
- on selvillä oppilaan oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa

Suoritustavat
Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:


Suoritustapa 1:
- vapaaehtoiset luennot 16 t
- määräajassa palautettavat pakolliset oppimistehtävät (2 kpl) ja itsenäinen työskentely 115 t
- salitentti 4 t

Suoritustapa 2:
- pakolliset luennot 16 t
- määräajassa palautettavat pakolliset oppimistehtävät (5 kpl; korvaavat yhden tehtävän tentissä) ja muu itsenäinen työskentely 110 t
- salitentti 4 t

Tenttiin on mahdollista osallistua ainoastaan siinä tapauksessa, että opiskelijan palauttamat oppimistehtävät on hyväksytty.

Huom! Suoritustapa 2 ei ole käytettävissä, jos opiskelija joutuu olemaan pois opetuksesta yli 2x45 minuuttia. Tätä lyhyemmän poissaolon voi korvata opettajalta ennakkoon pyydetyllä lisätehtävällä. Pakolliseen opetukseen osallistumatta jättäminen on opiskelijan vastuulla.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).