Laskentatoimen perusteet 6 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet 

Osaat 
• selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet 
• kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa 
• tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt 
• tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen 
• arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla 
• soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna 
 

Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).