Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija

- tuntee kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien pääpiirteet
- tuntee oikeudellisen harkinnan rakenteen
- analysoi oikeudellisten ratkaisujen perusteluja
- tulkitsee oikeuslähde- ja tulkintaopeista käytävää tieteellistä keskustelua
- tunnistaa lainopillisen ja oikeusteoreettisen näkökulman eron
- käy ryhmässä oikeusteoreettista keskustelua

Tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien perusteet. Oikeudellisen ratkaisun rakenne sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet. Oikeusteoreettinen keskustelu oikeuslähteistä ja tulkinnasta.
 

Omatoiminen perehtyminen materiaaleihin ja luentotallenteisiin, ennakkotehtävä ja tentti. Tentti on ns. Moodle SEB-salitentti (opiskelija lataa koneelleen erillisen SafeExamBrowser -ohjelmiston, jonka kautta opiskelija suorittaa kuulustelun valvottuna salitenttinä, käyttäen kynän ja paperin sijaan omaa tietokonettaan). Kevätlukukauden SEB-tenttipäivät: 15.6.2023 klo 8-13.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

15.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).