Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien perusteet. Oikeudellisen ratkaisun rakenne sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet. Oikeusteoreettinen keskustelu oikeuslähteistä ja tulkinnasta.
 

Opiskelija

- tuntee kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien pääpiirteet
- tuntee oikeudellisen harkinnan rakenteen
- analysoi oikeudellisten ratkaisujen perusteluja
- tulkitsee oikeuslähde- ja tulkintaopeista käytävää tieteellistä keskustelua
- tunnistaa lainopillisen ja oikeusteoreettisen näkökulman eron
- käy ryhmässä oikeusteoreettista keskustelua

Omatoiminen perehtyminen materiaaleihin ja luentotallenteisiin, ennakkotehtävä ja tentti. Tentti on ns. Moodle SEB-salitentti (opiskelija lataa koneelleen erillisen SafeExamBrowser -ohjelmiston, jonka kautta opiskelija suorittaa kuulustelun valvottuna salitenttinä, käyttäen kynän ja paperin sijaan omaa tietokonettaan). Kevätlukukauden SEB-tenttipäivät: 15.6.2023 klo 8-13.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

15.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).