Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 29.3. klo 17-19.15.

Opintojaksolla käsitellään seuraavien asioiden perusteet: 
avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa perhe- ja perintöoikeudellisen keskeiset käsitteet sekä hahmottaa alan systematiikan. 
- tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden tärkeimmät oikeusvaikutukset osapuolten asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. 
- hahmottaa ositukseen, perinnönjakoon, pesänselvitysmenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. 
- tuntee alaikäisen oikeudellisen aseman perusteet perheessä. 
- tietää lapsen asemaa erotilanteissa koskevan keskeisen sääntelyn.  
- tietää edunvalvontaoikeuden keskeisen sääntelyn. 
- pystyy soveltamaan edellä mainittua sääntelyä tavanomaisiin tyyppitilanteisiin.

Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 29.3. klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala.

Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kuulustelu (salitentti). Kevään tenttipäivät: 14.4.2023 klo 8-12 ja 12.6.2023 klo 16-20. Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 29.3. klo 17-19.15.

Opintojakson hinta on 125 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

19.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).