Rahoituksen perusteet 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 30.04.2023 00:00

Opiskelija osaa 
• rahoitusmarkkinoiden periaatteet 
• yritysrahoituksen periaatteet 
• kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat 
 

Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden 
arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus. 
 

Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).