Rikosoikeuden perusteet 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Rikosoikeuden perusteet. Rikosoikeuden yleiset opit ja siihen liittyvät keskeiset säännökset. Rangaistuksen määräämisen keskeiset perusteet.

Opiskelija

- hahmottaa rikosoikeusjärjestelmän kokonaisuuden
- tunnistaa keskeiset rikosoikeuden periaatteet
- tietää rikosoikeuden yleisten oppien ja rangaistuksen määräämisen pääsisällön
- tunnistaa rikosoikeuden keskeiset oikeuslähteet ja tulkintamenetelmät sekä käyttää niitä argumentaationsa tukena
- soveltaa rikosoikeuden keskeisiä säännöksiä ja periaatteita konkreettisiin tapauksiin

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin, rikosoikeudenkäyntien seuraamista 10 tuntia, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (5-7 sivua), ohjeistus Moodlessa, verkkotentti. Kevään verkkotentit: 4.5.2023 ja 16.6.2023. Tentti on auki tällä kurssialustalla tenttipäivänä klo 12-24. Opiskelija tekee tentin tuon aikavälin puitteissa haluamanaan ajankohtana, tenttiaika 4 t. 

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).