Sopimusoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 15.3. klo 17-19.15.

Opintojaksolla käsitellään sopimusoikeuden yleisiä oppeja sekä sopimusehtojen, sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta sopimusoikeudellisessa ongelmanratkaisussa. Yleisestä sopimusoikeudesta tarkastellaan erityisesti yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista ja tulkintaa koskevia oppeja. Erityisestä sopimusoikeudesta perehdytään irtaimen kauppaa ja vuokrasopimuksia koskevaan normistoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa keskeiset sopimustyypit ja niitä koskevan lainsäädännön
- jäsentää sopimusoikeudellisia ongelmia ja keskustelee niistä sopimusoikeudellisia käsitteitä käyttäen
- soveltaa sopimuksen syntyä, sitovuutta, tulkintaa ja suoritushäiriöitä koskevaa normistoa tyypillisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen

Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 15.3. klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala.

Harjoitustehtävät ja tentti TAI tentti. Jos opiskelija valitsee harjoitustehtävät ja tentti, opiskelija suorittaa harjoitustehtävät Moodlessa annettujen ohjeiden mukaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä, jolloin hän jättää yhden tenttikysymyksen itse tentistä vastaamatta (harjoitustehtävät korvaavat yhden tenttikysymyksen). Kevään tenttipäivät: 20.3.2023 klo 16-20 ja 2.6.2023 klo 8-12. Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 15.3. klo 17-19.15.

125 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).