Opetushallinnon tutkinnon osion (A-osa ja B-osa) tenttiminen Mikkelin kesäyliopistolla

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä, ja siihen sisältyy pääsääntöisesti kaksi kirjallista kuulustelua (A- ja B-osa). Tutkinnon sisältöalueet ovat: 

A-osassa yleishallinto, julkisuus, tietosuoja ja kunnallishallinto, opetustoimen hallinto sekä opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja B-osassa rehtori oppilaitoksen toiminnasta vastaavana johtajana, rehtori pedagogisena johtajana sekä rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde sekä lakimääräiset velvoitteet).

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan OTI-järjestelmässä (’Koetilaisuus’ kohtaan valitset pudotusvalikosta haluamasi ajankohdan), ja tenttiminen Mikkelin kesäyliopistossa on maksutonta. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää OTI-järjestelmässä.

Keväällä 2023 voit tenttiä OPH:n tutkinnon A- tai B-osan Mikkelin kesäyliopistossa seuraavasti:


to 13.4.2023 klo 12-16
to 25.5.2023 klo 12-16
to 8.6.2023 klo 12-16
 

Lisätietoja OPH:n tutkinnosta ja tutkintomaksuista saat tästä: 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-tutkinto-ja-valmentava-koulutus