Ajankohtaista

SORA-säädösten mukaiset prosessit terveydenhuollossa ja ammatillisessa koulutuksessa 30.-31.1.2018

10.11.2017

SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluu laki ammatillisesta koulutuksesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki.

SORA-lainsäädäntö liittyy mm. opiskelijaksi ottamisen esteisiin, opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen.

SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen, tutkinnon järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen.

Tavoitteena on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja selkeyttää sääntelyä siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin määräyksiin.

Katso lisätietoja TÄSTÄ!


Mitä kesäyliopisto on?