Ajankohtaista

Perhearviointi -koulutus alk. 14.12.

20.11.2017

Mikkelin kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen kanssa
Perhearviointi –koulutuksen 14.12.2017, 25.1.2018 ja 8.3.2018!

Perhearviointi -koulutuksen kohderyhmään kuuluvat ammattiauttajat, sosiaalityöntekijät, perhekotien vanhemmat ja henkilöstö sekä lastensuojelutyössä työskentelevät henkilöt. Tarkoituksenmukaista on, että koko työyhteisö saa käyttöönsä ja oppii käyttämään perhearviointimenetelmää.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.


Perhearviointimenetelmä koostuu:

  • toimintamallista, jonka avulla kuvaillaan, arvioidaan ja tallennetaan perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja,
  • taidoista ja menetelmistä, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä,
  • haastattelumalleista, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää ja
  • perhearviointilomakkeista.

Kouluttajana Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen.
Kurssimaksu 720 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan koulutukseen alkuun saakka. Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.


Mitä kesäyliopisto on?