Ajankohtaista

Virkakielen kirjoitustaidot – Miten kirjoitan ymmärrettävää, selkeää ja asiallista virkakieltä? 4.9.

02.05.2018

Koulutus sopii viranomaisille ja julkisten palvelujen tarjoajille, jotka käyttävät työssään virkakieltä. Virkakieltä ovat erilaiset säädökset, lausunnot ja esitykset, viranomaisten päätökset ja julkisesti tuotettujen peruspalvelujen kieli.

Sisältö

• Ymmärrettävien tekstikokonaisuuksien rakentaminen
• Tekstin muotoilu tilanteen vaatimalla tavalla
• Tekstin sävy tilanteen ja tekstilajin mukaan
• Tekstin kohdentaminen
• Helposti hahmotettavat lauseet ja virkkeet
• Oikeakielisyyden perusteet

Ilmoittautumiset 24.8. mennessä!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkistä!


Mitä kesäyliopisto on?