Ajankohtaista

Tutkintoa suorittavat HUOM! Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op alk. 7.12.

04.10.2017

Haluatko vahvistaa aineiston kuvaamisen ja tilastollisen päätöksenteon osaamistasi?

Suosittu Mikko Mustosen pitämä Tilastollinen ohjelmistokurssi tulossa vielä loppusyksystä!

Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op (UEF)

Aika: Opetus 7.–9.12., to klo 16.00–20.30, pe klo 9.00–16.00 ja la klo 9.00–15.30.

Sisältö: SPSS-ohjelmiston käyttöympäristö ja peruskäsitteet, havaintoaineiston muodostaminen, muokkaus sekä kuvailu tunnusluvuilla ja kuvioilla, muuttujamuunnokset, hypoteesin testaus (mm. odotusarvojen t-testit), regressio- ja varianssianalyysi.

Opettaja: YTK Mikko Mustonen

Suoritustapa: Pienryhmäopetus ja näyttökoe.

Opintomaksu: 195 € (sis. rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen: 26.11. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 015 210 300 ta ilmoittautumislomakkeella.


Mitä kesäyliopisto on?