Tulossa avoimen yliopiston tarjontaan lv. 2023-24 - Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla aina uutta ja mielenkiintoista!

Tästä löydät tulevan lukuvuoden 2023-24 avoimen yliopiston haetut järjestämisoikeudet oppiaineittain. Opintotarjonta täydentyy kevään aikana, ja samalla alla olevaan listaan päivittämme opintojen tarkempia tietoja. Näitä tietoja on lupa odottaa huhti-toukokuun aikana. Ilmoittautuminen opintoihin avataan maalis-huhtikuun aikana!

 • Elämänkatsomustieto perusopinnot, 25 op
 • Englannin kielen perusopinnot, 30 op
 • Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot, 25 op
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot, 25 op 
 • Ihmisen fysiologia, 2 op UUTTA!
 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen, 4 op UUTTA!
 • Johtaminen perusopinnot, 26-30 op
 • Kansanterveystiede perusopinnot, 25 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op
 • Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot 25 op
 • Kauppatiede perusopinnot, 30 op
 • Kirjoittamisen perusopinnot, 30 op (kevät -23)
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot, 25 op
 • Logopedian perusopinnot, 25 op UUTTA!
 • Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 30 op UUTTA!
 • Monikulttuurisuuden opintojaksoja, 16 op
 • Musiikkiterapian perusopinnot, 25 op (kevät -23) UUTTA! 
 • Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op (kevät -23)
 • Poliittinen historia perusopinnot, 25 op
 • Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö, 30 op UUTTA!
 • Psykologian perusopinnot, 25 op
 • Psykologian aineopinnot, 35 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta perusopinnot, 25 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot, 25 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op
 • Tuotantotalouden perusopinnot, 25 op
 • Valtio-oppi perusopinnot, 25 op
 • Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot, 25 op (kevät -23)
 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot, 60 op
 • Yleisen teologian perusopinnot, 25 op