Mikkelin kesäyliopiston historiikki kirjoja rivissä

Uudista osaamistasi Mikkelin kesäyliopistossa

Sinulla eteläsavolainen on mahdollisuus täydentää, syventää ja laajentaa osaamistasi ja opiskella lähellä asuin- tai työpaikkaasi. Tuemme ja autamme sinua osaamisesi kehittämisessä ja opinnoissasi, opiskeletpa avoimia yliopisto-opintoja tai työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia.

Vuonna 2021 Mikkelin kesäyliopiston opiskelumahdollisuudet löysi 1819 opiskelijaa. Järjestimme yhteensä 241 erilaista koulutustilaisuutta. Avoimen yliopiston opintopisteitä suoritettiin 2485. Opiskelu Mikkelin kesäyliopistossa on avointa kaikille ilman erillistä hakumenettelyä. Kesäyliopistossa voit opiskella ympäri vuoden.

Työyhteisöt ja organisaatiot löytävät työelämälähtöisistä täydennyskoulutuksistamme täsmälääkkeistä työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Koulutustemme laajuus vaihtelee puolenpäivän koulutuksista jopa vuoden kestäviin täydennyskoulutusopintoihin.

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontamme pidämme monipuolisena, jotta sinulla on mahdollisuus valita laajasta opintotarjonnasta juuri sinulle soveltuvat opinnot.

Mikkelin kesäyliopisto on kanssasi askeleen edellä

Uudistimme kesäyliopiston strategian, jolla vastaamme muutoksiin Etelä-Savossa. Uusi strategia (2020-2022) syntyi Mikkelin kesäyliopiston johtokunnan ja koko henkilökunnan yhteistyönä. Mikkelin kesäyliopiston merkityksellisin tehtävä on järjestää eteläsavolaisille monipuolisesti avoimia yliopisto-opintoja ja korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta, koska Etelä-Savossa ei ole omaa tiedeyliopistoa.

Strategiatyössä kirkastimme arvojamme. Mikkelin kesäyliopisto nojaa neljään keskiseen arvoon, jotka ohjaavat valintojamme ja toimintaamme.
•    Joustavuus – vastaamme nopeasti ja ketterästi koulutustarpeisiin
•    Uudistuvuus – koulutuksemme ovat aina ajankohtaisia ja tarvelähtöisesti suunniteltuja, kehitämme toimintaamme jatkuvasti
•    Sivistys – opetustarjontamme on tiedelähtöistä
•    Tasokkuus – meiltä saat erinomaista palvelua, ohjausta ja neuvontaa opiskelujesi eri vaiheissa ja koulutuksissamme opettavat maan parhaat asiantuntijat

Me kesäyliopistossa uskomme kasvokkain kohtaamisen merkityksellisyyteen ja lähiopetuksen voimaan sekä oppimiskokemuksien jakamiseen kanssaoppijoiden ja maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Järjestämme lähiopetukseen ja kohtaamiseen pohjautuvaa opetusta, aina kun se on mahdollista. Tarjonnastamme toki löytyy myös ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja.

Kumppanuudet ja verkostot sivistyksellisen tasa-arvon mahdollistajina

Uudistimme kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa vuosille 2020-2021. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on tukea avoimen yliopisto-opetuksen ja muun korkeakoulutasoisen koulutuksen saatavuutta.

Tuemme koulutusten järjestämisellä Etelä-Savon osaamisstrategian ja Mikkelin kaupungin strategian toteutumista. Vaikutamme eteläsavolaisten osaamistason ja koulutusmyönteisyyden nostamiseen, kehitämme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta Etelä-Savossa.

Ylläpidämme alueen elinvoimaisuutta ja kehittymistä sekä vahvistamme kaupungin mainekuvaa valtakunnallisilla tapahtumilla, joita ovat mm. Mikkelin Akatemia ja Mikkelin sotakirjallisuustapahtuma.

Mikkelin kesäyliopiston muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston avoimet yliopistot, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, MIELI – Suomen Mielenterveys ry., Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon kauppakamari, Oppisopimustoimisto (Etelä-Savon ammattiopisto), Tunne & Taida - Suomen Tunnetaitokoulutus ja noin 160 kouluttajaa eri aloilta. Mikkelin kesäyliopisto on Suomen kesäyliopistot ry:n jäsen. Lisätietoja Suomen kesäyliopistot ry:stä.

Mikkelin kesäyliopiston johtokunta

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry. ylläpitää Mikkelin kesäyliopistoa. Kannatusyhdistyksen kokous valitsee vuosittain johtokunnan. Vuoden 2021 - 2022 johtokuntaa luotsaa toimialajohtaja Niina Kaukonen (Etelä-Savon hyvinvointialue) ja varapuheenjohtajana toimii aluekehityspäällikkö Anne Kokkonen (Etelä-Savon maakuntaliitto). Johtokunnan muut jäsenet ovat hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), henkilöstöjohtaja Petri Mattila (Mikkelin kaupunki), opettaja Sari Noponen (Mikkelin kaupunki), kauppaneuvos Kari Manninen (Liikesivistysrahasto) ja senior advisor Esko Pitkänen (Etelä-Savon kauppakamari).

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäsenyys

Myös sinä voit olla osaltasi tukemassa sivistyksellisen tasa-arvon ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Etelä-Savossa. Voit antaa tukesi Mikkelin kesäyliopistolle liittymällä Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi. Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö. Vuosimaksu on 10 €/yksityinen ja 40 €/yhteisö. Liity kannatusyhdistyksen jäseneksi.