Oppisopimus

Mikkelin kesäyliopistossa on mahdollista opiskella pitkiä lisä- ja täydennyskoulutuksia oppisopimuksella. Vuonna 2020 on yhteensä 20 oppisopimusta Mikkelin alueen oppisopimustoimiston kautta. Mikkelin kesäyliopistossa voit opiskella oppisopimuksella Psykoterapian perusteet (30 op) -, Seksuaalineuvoja (30 op) - ja Muistikoordinaattori – muistiterveyden erityisosaaja (30 op) -koulutukset. Jos asut muualla kuin Mikkelissä, kysy mahdollisuudesta oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Oppisopimuksen hyödyntäminen Mikkelin kesäyliopiston opintoihin on oman ammatillisen osaamisen syventämistä. Jos harkitset oppisopimuksella opiskelua oman ammattitaitosi syventämiseksi, keskustele ensin mahdollisuudesta työnantajasi kanssa, ja sen jälkeen olkaa yhteydessä oman alueenne oppisopimustoimistoon. 

Lisätietoja oppisopimuksesta saat oman alueesi oppisopimustoimistosta ja TE-toimistosta.

Aikuiskoulutustuki

Voit rahoittaa opiskelua myös aikuiskoulutustuella. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksinä on, että jäät palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto on 15 kuukautta. Aikuiskoulutustukea voit saada Mikkelin kesäyliopiston tarjoamiin avoimiin yliopisto-opintoihin sekä muihin kesäyliopiston koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä nykyiseen työhösi tai ammattiisi liittyen. Opiskelusi pitää olla tukiaikana päätoimista eli laajuudeltaan vähintään kolme opintopistettä.

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Lisäksi edellytyksenä aikuiskoulutustuen saamiselle on, että päätoiminen työ- tai virkasuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt tukikauden alkamiseen mennessä vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa.

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saat työllisyysrahastosta.

Sivutoimiset opinnot ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelut, kannattaa sinun tutustua sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysetuutta saaden. Työttömyysetuutta voit saada, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa. Olet vähintään 25 vuotias. Lisäksi TE-toimiston on täytynyt arvioida koulutustarpeesi ja todeta, että opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Sinun täytyy myös sopia työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista. Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden.

Jos opintojasi ei voida tukea työttömyysetuudella, sinulla voi silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti ilman, että menetät työttömyysetuutta.

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Keskeistä sivutoimisuudelle ei ole opintojen sisältö, vaan niiden vaatima työmäärä. Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos myös muuten olet oikeutettu työttömyysetuuteen. 

Sivutoimisen opiskelun ehdot ovat seuraavat:

  • Opintojen laajuus on alle 5 opintopistettä opiskelukuukaudessa tai
  • alle 25 viikkotuntia ja
  • sinun täytyy olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä sivutoimisten opintojen ajan.

Arviointi sivutoimisista opinnoista tehdään opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella. TE-toimisto arvioi, onko opiskelu sivutoimista vai estääkö se työn vastaanottamisen.

Lue lisää työttömyysetuudesta ja opiskelumahdollisuuksista.