UUTTA! Kirjoittamisen perusopinnot 30 (JY) ja Musiikkiterapian perusopinnot 25 op (JY)

Kirjoittamisen opinnoissa harjoittelet kirjoittamisen perustaitoja! Opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja ammattimaisemmin sekä kehität valmiuksia oman työn ja kirjoittamisen tutkimiseen. Voit täydentää lajitietämystäsi sekä syventää osaamistasi tietyillä kirjoittamisen osa-alueilla. Opintojen kuluessa kohtaat muita kirjoittajia ja saat perusteltua palautetta teksteistäsi. Opinnot alkavat keväällä -23. Lue lisää Kirjoittamisen perusopinnoista. 


Oletko kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologista vaikutuksista? Lähde mukaan keväällä 2023 alkaviin Musiikkiterapian perusopintoihin Mikkelin kesäyliopistossa! Musiikkiterapian opinnoissa pääset tarkastelemaan, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää mm. psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa sekä päihdehuollossa. Samalla keskityt musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin sekä perehdyt musiikkiterapian sovelluksiin ja hoidollisiin päämääriin saavuttaen vankan teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen perustietopohjan. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä. Tutustu Musiikkiterapian perusopintoihin. 

  • 05.09.2022