Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY) alk. 8.9.!

Opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville!


Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
•     ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
•    opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
•     ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opinnot käynnistyvät Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (HY) -opintojakson verkkoluennoilla to 8.9. klo 17-20.30. Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut tästä. Ilmoittaudu opintoihin 24.8. mennessä!
 

  • 02.05.2022