UUTTA! Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot 25 op (UEF)

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta.

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan opinnot Johtajuusidentiteetti 1 op -opintojaksolla (aloitus syyskuussa tai tammikuussa).

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot  25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

  • 01.08.2022