Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) alk. maaliskuu -23!

Opinnoissa perehdyt työelämän viestintään ja vuorovaikutustaitoihin! Samalla pääset tarkastelemaan journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä sekä viestinnän etiikkaa. Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op -opintojakson verkkoluennolla 18.3.2023. Ilmoittautuminen opintoihin 5.3.2023 mennessä. Lue lisää Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista!  
 

  • 03.10.2022