Päivitä työelämätaitojasi!

Päivitä osaamistasi! Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojaksoilla perehdyt työelämän tärkeisiin teemoihin. 

Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op (UEF)
Opi ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Ilmoittaudu 15.3. mennessä.

Työyhteisön vuorovaikutus 3 op (UEF)
Tarkastelet vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin rakentajana. Tutustut ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Ilmoittaudu 15.3. mennessä.

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op (UEF) -opintojaksolla opit teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä perehdyt työuupumukseen ja työn imuun liittyviin teemoihin. Ilmoittaudu 15.3. mennessä. 

  • 05.02.2024