Opiskele uutta - aloita psykologian tai työ- ja organisaatiopsykologian opinnot, joustavasti verkossa! Voit myös suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Opiskele uutta! Miten mieli toimii? Haluatko kehittää työelämätaitojasi? Lähde mukaan psykologian tai työ- ja organisaatiopsykologian opintoihin, joustavasti verkko-opintoina. 

Psykologian perusopinnoista 25 op (UEF) saat perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden.
Lue lisää Psykologian perusopinnoista. 

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF) antavat hyvän yleiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä keskeisiin työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.
Lue lisää Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoista. 

Vinkki: Molemmista opinnoista voit suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja!

  • 28.08.2023