Mitä on kestävä kehitys sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna?

Mitä on kestävä kehitys sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna? Lähde mukaan Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (UTU) -opintojaksolle alk. 14.2.2024. 
Tämä opintojakso tutustuttaa kestävän kehityksen ja kasvatuksen lähtökohtiin ja ulottuvuuksiin. Samalla jakso tarjoaa tietoa tarpeista ja lähtökohdista, joita kestävää kehitystä edistävällä kasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella on. Opintojakso soveltuu kaikille kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta kiinnostuneille: opetus-, kasvatus- ja sivistyksen parissa työskenteleville, aina varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle saakka.
Opintojen tuutorina toimii globaalikasvatuksen asiantuntija, KM Anna Kivimäki-Pelluz.
Opinto-oikeusaika opintojaksolla 14.2.-31.5.2024. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (UTU) -opintojaksolle. 

  • 16.10.2023