GERONET
valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke


Mikä ihmeen GERONET -hanke?


GERONET-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien digitaitoja ja arjessa selviytymistä  tietoyhteiskunnan vaatimalla tavalla.

Ikääntyvien digiosaamisen kehittäminen

  • edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista
  • vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä
  • ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

GERONET-hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin.

Hankkeen tarkoituksena on 

  1. koota alueelliset ikääntyville vertaistukea antavat tahot alueellisiksi verkostoiksi, joissa
  2. tutoreilla tai tutoreiksi aikovilla on mahdollisuus saada koulutusta,
  3. tehostaa tiedonkulkua ja ohjausosaamista toimijoiden ja organisaatioiden välillä ja
  4. tuottaa tietopankki eri organisaatioissa toimivien kouluttajien käyttöön, jotta ikääntyville annettu koulutus on sisällöllisesti ja pedagogisesti perusteltua.

Toiminnan järjestää kesäyliopistojen verkosto sekä laaja joukko valtakunnallisia yhteistyökumppaneita.

Taustalla Jyväskylän kesäyliopistossa jo 20 vuoden ajan kehitetty malli, jossa keskeistä on aito ikääntyvien vertaisohjaus ja ikääntyville mahdollisimman miellyttävät oppimistilanteet digikoulutuksissa.

GERONET- hankkeessa hyödynnetään tutoroinnin toimintamallia, jota on kehitetty Jyväskylässä 20 vuotta. Mallia kehitetään edelleen alueellisen koordinoinnin, tutorkoulutuksen ja materiaalipankin avulla. Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla ja toimivat digitukea antavina vertaisohjaajina mm. kirjastossa, OmaTorilla ja OLKA-kioskissa.

GERONET-hankkeessa ei luoda aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan rakennetaan GERONET-verkostoa siten, että se täydentää digituen saavutettavuutta.

GERONET-hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto.
Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja Mikkelin kesäyliopiston GERONET-hankkeen toteutuksesta:
Anne Havukainen, puh. 050 367 1449, anne.havukainen@mikkelinkesäyliopisto.fi
 

Mikkelin kesäyliopiston logo
 

Jyväskylän kesäyliopiston logo

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo

Geronet hankkeen logo


GERONET-koulutukset: