Ilmoittautumislomake: Kesäyliopistojen osaamisperusteisten koulutusten tiekartta, 3 op

A) Pedagogisen osaamisen vahvistaminen kesäyliopistojen koulutussuunnittelussa

Valitse yksi työpaja (Suosittelemme että kustakin kesäyliopistosta valitaan yksi työpaja, jossa edistetään ko. kesäyliopiston koulutussuunnittelua.)