Arviointi kehittämisen tukena 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

09.01.2023 00:00 - 15.05.2023 00:00

Arviointi ja sen lähikäsitteet. Arvioinnin tehtävät ja tarkoitukset vaikuttamisen ja vallankäytön näkökulmasta. Kehittävän arvioinnin perusteet, periaatteet ja rajoitukset. Arviointi koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. Arvioinnin eettiset perusteet nykyajassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tietää arvioinnin keskeisimmät käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet
  • ymmärtää arvioinnin monitahoiset tehtävät ja tarkoitukset sekä niiden valtakytkennät
  • hallitsee erityisesti kehittävän arvioinnin perusteet ja periaatteet
  • osaa analysoida arviointia kriittisesti

Luento-opetukseen (hybriditoteutus) osallistuminen tai tallenteiden katsominen 18 t. Sähköisessä oppimisympäristössä olevien,teemoittaisten, pääaineen huomioivien soveltavien tehtävien tekeminen kurssikirjallisuutta käyttäen 115 t. Soveltavia tehtäviä arvioidaan helmi-toukokuussa kerran kuukaudessa.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

09.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 9.12.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 9.12.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).