Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op (UEF)

01.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Turvallinen tiedonhallinta ja
tietorakenteet organisaatioissa. Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laiteturvallisuus.
Sähköisten palveluiden turvallisuus. Tiedonhallinnan häiriötilanteisiin varautuminen
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää tiedonhallinnan merkityksen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta
- selittää laadukkaan tiedon tuottamisen ja välittämisen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa
- tunnistaa aiheeseen liittyvät oikeudelliset kysymykset
- arvioida laitteiden, sovellusten ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön sekä
käyttöönottoon liittyviä hyötyjä ja riskejä
 

Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti (jaksolla neljä palautuspäivää vuoden aikana: loka-, joulu-, huhti- tai heinäkuun lopussa). 

Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. Opetuksen osana käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle). 

Esitietovaatimukset:
5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op, MOOC
 

Opintojakson hinta on 95 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).