Brändi ja visuaalisuus 4 op (LY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot , Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

07.03.2023 00:00 - 25.04.2023 00:00

Verkkovälitteinen opetus (Teams) 28 t, tiistaisin 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 18.4. sekä 25.4. klo 17-20.

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita

– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään

– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa

– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Marjo Kamila

Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

 
 

Opintojakson hinta 160 €.

25.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.2.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).