Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)

Opetus ja kasvatus, avoin

15.09.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Perusopinnoissa perehdyt yksilön kasvun, kehityksen ja oppimisen moninaisuuteen sekä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin, sisältöihin ja toimintaympäristöihin. 

Kenelle opinnot sopivat? Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäynnin avustajat ja ohjaajat, henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä oppiaineena erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita, soveltuen mainiosti myös sivuaineeksi.

  • keskeiset erityispedagogiikan käsitteet, sisällöt ja toimintaympäristöt 
  • yksilöllisyys kehityksessä ja oppimisessa  
  • arvioinnin ja tuen periaatteet 

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija  

  • osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikkaa tieteenalana ja toimintana  
  • tunnistaa yksilöllisen kehityksen ja oppimisen tuen tarpeita  
  • ymmärtää osallisuuden ja inklusiivisen pedagogiikan keskeisiä lähtökohtia ja rakentumista
  • tunnistaa ja käyttää erityispedagogisen tiedon lähteitä 

Mikkelin kesäyliopistossa Erityispedagogiikan perusopinnoissa ja opiskelijoiden tukena toimii tuutorryhmä. Tavoitteena on hyödyntää tuutorin tukea ja kehittää opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi yhteinen orientoituminen jakson etenemiseen ja sen suorittamiseen sekä mahdollisesti myös asiantuntijaluentoja verkkotallenteina. Tuutoroinnin tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain (n. 6-8 t/jakso). Tapaamiset tuutorin johdolla järjestetään verkossa (Teams/Zoom).

495 €

15.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.9.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).