Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, 22-23 , Opetus ja kasvatus, avoin

08.09.2022 00:00 - 05.06.2023 00:00

Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville!

Opinnot soveltuvat erinomaisesti kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  •  ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  •  ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.
     

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 6.9.2022 saakka!

620 € (sis. Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

06.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 24.8.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).