Esiintymistaidot työelämässä - online-verkkokoulutus

Itsenäiset verkkokoulutukset , Kielet ja viestintä

01.08.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Voit opiskella verkkokoulutuksen sisällöt ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Saat verkkokoulutuksen sisältöihin opiskeluaikaa kaksi kuukautta. Opiskeluaika alkaa, kun saat kirjautumisohjeet verkkokoulutukseen.

Moodle-oppimisalusta

Esiintymistaidot työelämässä on täysin itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus, joka sisältää kahdeksan lyhyttä luentotallennetta esiintymiseen liittyvistä näkökulmista ja taidoista, luentojen diaesitykset ja erilaisia esiintymistaitojen kehittämistä tukevia tehtäviä. Esiintymistaidot työelämässä on rakennettu siten, että voit hyödyntää sinun omaan työhösi tai vapaa-aikaasi liittyviä esiintymistilanteista oppimistehtäviin.

Verkkokoulutuksessa määritellään esiintymistaitoja ja esiintymistä viestintätilanteina, perehdytään esiintymisen osataitoihin sekä tarkastellaan esiintymisjännitystä ja jännityksen hallintaa.

Verkkokoulutus soveltuu kaikille, jotka kokevat tarvetta kehittää omia esiintymistaitojaan. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tarvitaan kaikilla työelämän aloilla. 

Verkkokoulutuksessa perehdyt esiintymisen määrittelyyn, erilaisiin esiintymistilanteisiin ja esiintymisen osataitoihin (kohdentaminen, havainnollistaminen, puhe-esityksen jäsentäminen, esiintymiseen valmistutuminen) sekä esiintymisjännityksen hallintaan.

Verkkokoulutus koostuu esiintymistaitojen tietoperustasta, monista aktivoivista pohdintatehtävistä ja palautettavista tehtävistä. Tietoperustaa avataan lyhyillä luentotallenteilla. 

Jokaiseen esiintymistaidon osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joiden avulla arvioit omia esiintymistaitojasi, reflektoit työhösi sisältyviä esiintymistilanteita ja suunnittelet verkkokoulutuksen loppupuolella palautettavaa videopuhetta. Lisäksi palautat oppimispäiväkirjaan perustuvan koosteen äänitiedostona.

Saat verkkokoulutuksesta suoritustodistuksen, kun palautat kaikki tehtävät. 

Esiintymistaidon verkkokoulutuksen käytyäsi osaat määritellä työhösi sisältyvät esiintymistilanteet, osaat analysoida itseäsi esiintyjänä ja osaat tietoisesti kehittää omia esiintymistaitojasi. 

Esiintymistaidon koulutuksen käytyäsi osaat:

  • määritellä keskeiset työhösi sisältyvät esiintymistilanteet,
  • osaat huomioida esiintymisen osataidot erilaisissa työhösi sisältyvissä esiintymistilanteissa.
  • hyödyntää osataitoja tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaisesti.
  • osaat arvioida omia esiintymistaitojasi peilaten niitä esiintymisen teoriatietoon.
  • osaat valita esiintymisen osataidoista eniten tietoista harjoittelua ja kehittämistä edellyttävät taidot.
  • osaat tietoisesti kehittää omia esiintymistaitojasi.

Itsenäisesti suoritettavassa verkkokoulutuksessa määrittelet itse ajankohdat, jolloin opiskelet. Katso luentotallenteet ja luentojen diamateriaalit, pidä oppimispäiväkirjaa ja hyödynnä luentotallenteiden dioissa esitettyjä aktioivia kysymyksiä omien esiintymistaitojesi analysoinnissa. Tee verkkokoulutukseen sisältyvät oppimistehtävät ja palauta lopuksi koulutuspalaute. 

Osaamisesi arvioidaan palautettavien tehtävien perusteella.

  • Äänitiedoston omista esiintymistaitojen kehittämisen lähtökohdista.
  • Pohdintatehtävän omaan työhön sisältyvistä keskeisistä esiintymistilanteista.
  • Lyhyen työhösi sisältyvän videoidun puheenvuoron ja itsearvioinnin videopuheesta.
  • Itsenäisesti suoritettavassa verkkokoulutuksessa palautat

Mikäli haluat itsenäisesti suoritettavasta verkkokoulutuksesta suoritustodistuksen, palauta oppimistehtävät määräajassa. 

Arviointikriteerit

Tiedollinen osaaminen
Koulutuksen suoritettuasi osaat käyttää esiintymistaidon käsitteitä kuvatessasi omaan työhön sisältyviä esiintymistilanteita.

Taidollinen osaaminen
Koulutuksen suoritettuasi osaat soveltaa opittuja tietoja käytännön esiintymistilanteissa. 
Reflektio-osaaminen
Koulutuksen suoritettuasi osaat kuvata osaamistasi, vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi esiintyjänä.

Viestintäosaaminen
Koulutuksen suoritettuasi osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa työhön sisältyvissä esiintymistilanteissa. 

Puheviestinnän opettaja, FM Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot.

150 €. Koulutusmaksu ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).