Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Hallinto-oikeuden perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Hallinto-oikeutta opiskelleet voivat sijoittua mm. valtion, kunnan ja välillisen julkishallinnon erilaisiin hallintotehtäviin (hallintosihteerin, hallintopäällikön ja hallintojohtajan tehtäviin) tai hallinnollisiin erityistehtäviin, kuten esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai hankintatoimen tehtäviin.

Hallinto-oikeuden opintojen tavoitteena on antaa hyvä perehtyneisyys hallinto-oikeuden aineelliseen lainsäädäntöön sekä kykyä hahmottaa ja ratkaista hallinto-oikeudellisia ongelmia. Joillakin kursseilla on mahdollista korvata osa kurssikirjallisuudesta oppimispäiväkirjalla ja esseellä. Näin opiskelijat kehittävät valmiuksiaan oikeustieteelliseen kirjoittamiseen.

Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit. Esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kuntahallintoa, sosiaalitukia, julkista koulutusjärjestelmää, asiakirjojen julkisuutta sekä viranomaisorganisaatiota koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten järjestysmuotoa, toimivaltaa ja velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Hyvä peruste hallinto-oikeuden opiskeluun löytyy työmarkkinoilta. Hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot kehittävät sellaista ammatillista perusosaamista, jota edellytetään kaikilta julkisyhteisöissä työskenteleviltä ja niiltä, jotka työnsä puolesta joutuvat usein asioimaan viranomaisten kanssa. Palvelussuhdeoikeudellinen osaaminen on välttämätöntä, toimiipa sitten luottamusmiehenä, esimiehenä tai yrittäjänä. Hallinto-oikeuden syventävät opinnot antavat puolestaan hyvät valmiudet toimia julkisyhteisöjen asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:

  • 5311304 Yleishallinto-oikeus, monivalintatentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamaan ajankohtana opintojakson oppimisympäristössä ajalla 27.9.2021-31.10.2021. Osa opintojakson luennosta 22.9.2021 klo 14-18 striimataan. Linkki etänä toteuttevaan luentoon saatavilla Moodlesta luentopäivänä. Luennolle tulee ilmoittautua weboodissa 19.9.2021 mennessä. Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen Yleishallinto-oikeus-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä).
  • 5311306 Kuntaoikeus 5 op, luentotallenteet 20 t, verkkotentti 4 tuntia uefMoodlessa ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Huom! Edeltävä opintojakso Yleishallinto-oikeus. 
  • 5311307 Virkamiesoikeus 5 op, luentotallenteet 20 t, verkkotentti 4 tuntia uefMoodlessa ja itsenäinen työskentely 111 tuntia.
  • 5311354 Sosiaalihuolto-oikeus 5 op, luennot (20h) sekä itsenäinen työskentely (114h), joka muodostuu oppimateriaaliin perehtymisestä sekä erilaisista oppimistehtävistä. Suositellaan tilalle jaksoa Toimeentuloturvaoikeus 5 op, Verkkokurssi. Luentotallenteet (10h) sekä itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät. Tehtävien palautuspäivät: 31.12.2021, 30.4.2022 ja 31.7.2022.
  • 5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op, opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: Suoritustapa 1: Vapaaehtoiset luennot 14 t, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin 117 t, oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä 4 t. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Suoritustapa 2: Referee-artikkelin julkaiseminen. Finanssihallinto-oikeus-opintojakson pakolliset edeltävät opintojaksot ovat Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus.
    Suositellaan tilalle jaksoa Hallintoprosessioikeus 5 op: Luentotallenteet. omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin (115 t) ja tentti. 

    Voit siis koostaa oman Hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden 25 op valitsemalla myös aineopintojen opintojaksoja, kuten esim. Koulutusoikeus, Hallintoprosessioikeus ja Lapsen oikeudet (huomioi vaadittavat edeltävät opintojaksot).

*Yleishallinto-oikeus on pakollinen kaikille HTK- ja ON-tutkintoa (yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) ja hallinto-oikeuden perus- ja aineopintoja suorittaville. Jos opiskelija suorittaa yleisiä oikeusjärjestysopintoja, yleishallinto-oikeus-opintojakson tilalle opiskelija täydentää hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden valitsemallaan aineopintojaksolla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi (ei kandidaatin tutkielmaa).

Hallinto-oikeuden perusopinnoissa ainoa pakollinen opintojakso on Yleishallinto-oikeus 5 op, muut opintojaksot voi valita myös aineopintojen puolelta, oheinen opintojaksolistaus on suositus. Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen Yleishallinto-oikeus-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä). Näille opintojaksoille tulee ilmoittautua erikseen (eivät kuulu Hallinto-oikeuden opintomaksuun). Finanssihallinto-oikeus-opintojakson pakolliset edeltävät opintojaksot ovat Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus.

Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2022. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

Etäopiskelu? Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op voi suorittaa monimuoto-opintoina (opintojaksot voivat sisältää aikataulutettua opetusta) ja opetussuunnitelman mukaiset suoritustavat ja aikataulut rytmittävät opiskelua lukuvuoden aikana. Huomioithan tentittävien jaksojen osalta mahdollisuuden etätenttimiseen. Etätenttiminen on mahdollista Mikkelin kesäyliopistossa maksutta Mikkelin kesäyliopiston Hallinto-oikeuden perusopintojen opiskelijoille. Tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa. Maksuton tentinvalvonta on myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Verkkotentit eivät vaadi valvontaa, vaan ne tehdään sähköisessä oppimisympäristössä joko digikampuksessa tai uefmoodlessa. Exam-tentti vaatii sähköisen tenttitilan https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ 

Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen: Joensuun kampuksen opetukseen, yleisiin tentteihin/verkkotentteihin/etätentteihin ja tehtävänpalautukseen ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä (25.10.21 saaakka), seminaareihin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

Lukuvuoden 2021-2022 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (opintotarjonta>> haku). Opintojaksojen tiedoissa on suorat linkit Weboodiin opintojaksokohtaisiin aikatauluihin sekä opetussuunnitelmiin (kirjallisuus, säädökset, suoritustavat). Joulukuussa 2021 Weboodin korvaa Peppi-opintotietojärjestelmä.

Tutkinto-opiskelijaksi? Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op + yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-kokonaisuudesta 35 op  = 60 op suorittamalla voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta HTK/HTM-tutkintoihin ilman valintakoetta. Ks. avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi-sivustolta tarkemmat tiedot.

Opintokokonaisuuden hinta on 465 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.10.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).