Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Hallinto-oikeuden perusopinnot 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Oikeustieteen verkkovälitteinen kyselytunti ja tuutortuokio (Zoom) tiistaina 28.11. klo 17-18. Paikalla opintojen tuutor HTM Pauliina Moilanen. Mitä mielen päällä oikeustieteen opinnoissasi? - Tuutorimme Pauliina vastaa. 

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta pidettiin verkossa 13.9. klo 17. Infon materiaaliin pääset tutustumaan tästä. 

Hallinto-oikeuden opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää mm. Oikeustieteen perusteet -jaksolla vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja  ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole (jaksokohtaiset suoritustavat tulee kuitenkin tarkistaa ennen opintojen aloitusta).

Suoritustapoina jaksoilla ovat pääsääntöisesti tentit tai erilaiset kirjalliset oppimistehtävät. Osassa Hallinto-oikeuden opintojaksoista on suoritustapana ns. salitentti / SEB-tentti, jolloin tentti suoritetaan valvotusti Mikkelin kesäyliopistossa. Osalla jaksoista suoritustapana on verkkotentti (Moodle-tentti tai vastaava), jolloin tentin voi suorittaa omalta koneelta käsin.

Ennen Hallinto-oikeuden perusopintojen aloittamista tulee suorittaa kaikille oikeustieteen opiskelijoille pakolliset aloitusjaksot: Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op. Aloita Hallinto-oikeuden opintosi ilmoittautumalla näille edeltäville jaksoille. Nämä ovat pakollisia opintojaksoja mm. ennen Yleishallinto-oikeus -opintojaksoa (Yleishallinto-oikeuden tenttiin ei voi osallistua, jos näiden kahden aloitusjakson suoritukset puuttuvat opintorekisteristä).

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op voidaan koota esim. seuraavista opintojaksoista:

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op* (pakollinen), Suoritustapa: omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Tenttiminen yleisenä tenttipäivänä (salitentti Mikkelin kesäyliopistossa). Mahdollisuus seurata osittain Joensuun kampuksella toteutettavista lähiluennoista verkkovälitteisesti reaaliajassa. Edellytyksenä Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op -jaksojen suorittaminen. Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti 10.10. sekä to 12.10. klo 17-19.30 (Zoom). Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää HTM Pekka Vaarala. 

5311306 Kuntaoikeus 5 op, Suoritustapa: vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, verkkotentti 4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Verkkoluennot tallennetaan. Edellytyksenä Yleishallinto-oikeuden suorittaminen.

5311307 Virkamiesoikeus 5 op, Suoritustapa: vapaaehtoiset verkkoluennot 22 t, verkkotentti 4 t, itsenäinen työskentely 109 t.

5311209 Finanssihallinto-oikeus, Suoritustapa: omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin 117 t, oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä (salitentti Mikkelin kesäyliopistossa). Edellytyksenä Vero-oikeuden perusteet ja Valtiosääntöoikeus -jaksojen suorittaminen (huom! Nämä jaksot eivät kuulu Hallinto-oikeuden perusopintoihin, vaan ovat erillisinä ja eri maksulla suoritettavia jaksoja.) Suositeltava edeltävä opintojakso Kuntaoikeus.

5311514 Hallintoprosessioikeus 5 op, Suoritustapa: omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin (115 t), oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä (salitentti Mikkelin kesäyliopistossa).

5311316 Koulutusoikeus 5 op, Suoritustapa: määräajassa palautettavat pakolliset oppimistehtävät (2 kpl) ja itsenäinen työskentely 115 t sekä oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä (salitentti 4 t Mikkelin kesäyliopistossa). Edellytyksenä Oikeustieteen perusteet ja Yleishallinto-oikeus -jaksojen suorittaminen.

5311355 Toimeentuloturvaoikeus 5 op, Suoritustapa: itsenäisesti suoritettava verkkokurssi ajalla 1.10.-31.12.2023, joka suoritetaan elearn moodle-alustalla ilmoitettavilla tehtävillä (tehtävänpalautukset). Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Moodle-alusta on auki noin kolmen kuukauden ajan opetusohjelmassa ilmoitettavana aikana. Suositeltava edeltävä opintojakso Oikeustieteen perusteet.

Pakollisen opintojakson (Yleishallinto-oikeus) lisäksi voi valita opintojaksoja myös aineopintojaksoista oman mielenkiinnon mukaan.

Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen yleishallinto-oikeus-opintojaksoa (ei voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu opintorekisteristä).

Jaksokuvaukset löytyvät myös Peppi-oppaasta 

  • SUORITUSTAPOINA vaihtelevat opintojaksoittain yleiset tentit (valvottu salitentti), kirjalliset tehtävät ja verkkotentit.
  • TARKISTA opintojaksokohtaiset sisällöt, aikataulut ja suoritustavat ennen ilmoittautumista. Opinnot voit suorittaa etäopintoina, mutta tietyillä jaksoilla (suoritustapa 'salitentti' tai 'SEB-tentti') tulee tentti tehdä Mikkelin kesäyliopistossa valvotusti.
  • ILMOITTAUTUMINEN Opintojaksoille voi ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista, ja nämä päivitetään viimeistään heinäkuun lopussa.
  • OPISKELUOIKEUSAIKA on Hallinto-oikeuden perusopinnoissa kolme lukukautta eli 31.12.2024 saakka. Huomioi kuitenkin, että jokaisella jaksolla on oma, opintojaksokohtainen opinto-oikeus ja se päättyy aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman lukukauden aikana.
  • TARKISTA ennen kuin suunnittelet suorittavasi tietyn opintojakson, että jaksolla on vaihtoehtoisia suorituskertoja (tentti/tehtävien palautus)  jäljellä vähintään kaksi (mahdollistaa uusinnan). Jaksokohtainen opiskeluoikeus päättyy kullakin jaksolla aina viimeistään lukuvuoden päättyessä heinäkuun lopulla (riippumatta siitä tehdäänkö jaksokohtainen ilmoittautuminen syys- vai kevätlukukauden puolella). Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen pitäisi mennä aikaa n. 27 tuntia, 5 op n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintojen tuutorina HTM Pauliina Moilanen.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät viimeistään heinäkuun aikana sivuiltamme. Opinto-oikeusaika opintojaksoittain päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2024. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman lukukauden/vuoden aikana.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 
Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua muiden opintojaksojen tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

465 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).