Henkilöstöjohtaminen 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti. 

Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

·     kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön 

·     selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta 

·     tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

·     soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi 

·     arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin 

Verkkokurssi: Luentotallenteet, verkkomateriaali, oppimistehtävät.  

Omatoiminen työskentely 160 t. 

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautusajankohdat lv. 2023-2024: 31.10.2023, 30.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024, 31.7.2024

Mirjami Ikonen

Oppimateriaalit  

·     Rees, G. & Smith, P. Strategic Human Resource Management (2017)  

·     Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä (2007 tai uudempi painos) 

·     Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita (2020), myös e-kirjana (UEF-Primo) 

·     Opettajan ilmoittama muu materiaali. 

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).