Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa

Juridiikka

20.02.2024 09:00 - 16:00

Koulutus pidetään verkkokoulutuksena tiistaina 20.2.2024 kello 9-16.

verkkokoulutus

Avioparin jäämistösuunnittelussa on kaksi painopistettä: yhtäältä leskeksi jäävän asema ja toisaalta varallisuuden lopullinen jakautuminen kummankin kuoltua. Lapsettomien puolisoiden suunnittelussa korostuu lesken olosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien ohella muun muassa, onko puolisoiden omaisuus menossa lakimääräisille perillistahoille vai halutaanko kenties tehdä testamenttimääräyksiä, jotka nekin voivat olla yhteisiä tai erillisiä. Jos puolisoiden omaisuudet ovat eri suuruiset, tärkeää on muistaa avio-oikeuden merkitys. Rintaperillispesissä puolestaan lakiosasäännökset sekä lesken ja perillisten oikeuksien tasapainoinen toteuttaminen lesken elinaikana ovat keskeisiä tekijöitä, ja huomioon tulee ottaa myös perillisten vanhemmiltaan jo näiden elinaikana saamat etuudet. Jakamattomassa kuolinpesässä elävän lesken ja kuolinpesän välinen kustannusten jako samoin kuin lesken mahdollisuudet erilaisiin toimiin leskeysaikanaan tulee suunnittelussa muistaa. Pitkän leskeyden jälkeen toimitettavissa osituksissa ja perinnönjaoissa ilmenee paljon tyyppiongelmia, jotka ajoissa huomioon otettuina ja hoidettuina ovat vältettävissä. Myös verotuksen vaikutukset tulee huomioida.

Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka tehtävissään ovat tekemisissä testamenttien laadinnan ja muun jäämistösuunnittelun sekä kuolinpesien hallinnointiin, osituksiin ja jakoihin liittyvän problematiikan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on valottaa jäämistösuunnittelun problematiikkaa sekä puolisoiden yhteisen aviovarallisuus- ja jäämistösuunnittelun että kuolinpesän hallinnon näkökulmasta. Vielä toisen puolison kuoltuakin voidaan monin tavoin selkiyttää tilannetta ja helpottaa tulevaa jakoa.

  • PK 3 luku – vaihtoehto ja tulkintalähtökohta
  • Lapsettomien puolisoiden avioehtosopimukset ja testamentit eri tilanteissa
  • Pesänjaon ennakointi
  • Rintaperillispesän testamenttausrajoitteet: lesken vähimmäissuoja ja lakiosat
  • Ennakkoperinnöt ja muut lahjat
  • Leski ja perilliset – ositus, jako vai jakamattomuus?
  • Edunvalvontakysymyksistä kuolinpesässä

Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun yliopisto

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

230 €.

18.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.2.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).