Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op (UEF) -opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoihin 25 op (UEF).
 

Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä sekä osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä.

Suoritustapa: Itsenäinen oppimistehtävä

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).