Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kurssi käsittelee historiantutkimuksen ja poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja. Lisäksi perehdytään Turun poliittisen historian tutkimuksen tämän hetken painopistealueisiin.

Oppimateriaali:
Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019)
Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

Opintojaksossa kaksi erillistä tenttiä. Molemmat tentit pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta saa suoritusmerkinnän opintorekisteriin (tenttiarvosanojen keskiarvo).

Oppimateriaali 1. tenttiin: 
1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 1-6    
2. Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani (2008): Historian tutkimus ja lähteet. http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf
3. Kalela, Jorma (2010): Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf  
4. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 1-4 ja 6-8
Tenttipäivät: 1) 14.9 2) 12.10 3) 9.11
Kirjatentin vastuuhenkilö: Juho Wilska

Oppimateriaali 2. tenttiin:
1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 7, 9 ja 10
2. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 9-12 ja Conclusion.
3. Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: (toim., 2016): Historian teoria – lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Luvut 4 ja 7    
4. Karimäki, Jenni (2016): Lectio Praecursoria: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108704 
5. Laamanen, Ville (2014): Lectio Praecursoria: Suuri levottomuus – Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108568 
6. Sihvola, Juha (2003): Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt. https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf   
7. Tervonen, Miika (2014): Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Teoksessa Markkola, Pirjo et al. (toim.) Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu. https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf 

Tenttipäivät: 1) 12.10 2) 9.11 3) 7.12

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Kirjatentin vastuuhenkilö: Juho Wilska

Tavoitteena on perehtyä historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin. Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä ja tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen. Lisäksi hän perehtyy erilaisiin tapoihin analysoida ja tulkita menneisyyttä.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Huom! Tälle opintojaksolle voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan (otathan huomioon jakson tenttiajankohdat).

85 €