Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen peruskäsitteitä ja -teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

Oppimateriaali: 
Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019) 
Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

Tenttipäivät: 1) 9.11 2) 7.12 3) 11.1. 

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä 
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteitä ja -teorioita, hahmottaa alojen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö: Kimmo Makkonen

Ilmoittaudu opintojaksolle Mikkelin kesäyliopistoon viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää.

Huom! Tälle opintojaksolle voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan (otathan huomioon jakson tenttiajankohdat).

Opintojakson hinta 85 €