Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

05.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa,  
• tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön, 
•  tunnistaa taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla, 
• osaa rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisille toimintaympäristöön liittyvistä asioista.
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuus (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellinen ohjaus; sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö; sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamissuunnat ja pyrkimykset.

Verkkojakso, MOOC . Itsenäinen työskentely 81 t. Verkkotehtävät.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).