Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

04.09.2023 00:00 - 30.07.2024 00:00

Verkko-opinnot ajalla 4.9.2023-30.7.2024.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuus (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellinen ohjaus; sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö; sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamissuunnat ja pyrkimykset.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa,
  • tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön,
  • tunnistaa taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla
  • osaa rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisille toimintaympäristöön liittyvistä asioista.

MOOC-opintojakso (DigiCampus): verkkotehtävät, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 81 t.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).