Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op (JY)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

18.03.2023 00:00 - 31.05.2023 00:00

Verkkoluento la 18.3.2023 klo 10-16, opettaja Heljä Koski. Ensimmäinen tunti klo 10-11 on perehdytystä opintoihin, suoritustapoihin sekä sähköisiin järjestelmiin (Moodle/Korppi). Klo 11 alkavat varsinaiset luennot. Luento-opetus toteutuu reaaliaikaisesti verkkoluentona (osallistuminen omalta koneelta). HUOM! Läsnäolo verkko-opetuksessa välttämätöntä, on osa jakson suoritusta. Varaudu pitämään kamera ja mikrofoni päällä luennon ajan.

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.

Opiskelija

  • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
  • ymmärtää median toimintaa
  • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet

Opintojakson hinta 125 €.

05.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.3.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).