Johtajuusidentiteetti 1 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

15.09.2023 00:00 - 30.06.2024 00:00

Jakso suoritettavissa syksyllä 23 tai keväällä 24. 

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opinnot aloitetaan tällä opintojaksolla ja jakso "kulkee" muiden opintojen taustalla päättyen seminaariin toisella lukukaudella (syksyllä aloitettaessa jakso päättyy keväällä, keväällä aloitettaessa jakso päättyy syksyllä). Huomioi päiväaikaan oleviin seminaareihin osallistumisvelvoite myös etänä. Opetus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Teams-ympäristössä (ei oman organisaation Teams), opetuksen aikana tulee olla valmius käsitellä tiedostoja.

 

johtajuusidentiteetin muotoutuminen, asiantuntijuuden kehittyminen, oman oppimisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää johtajuusidentiteetin muotoutumista kasvatuksen ja koulutuksen sosiokulttuurisessa kontekstissa
• on saanut valmuksia oman johtajuusidentiteettinsä tarkasteluun ja kehittämiseen
• osaa kuvata ja arvioida asiantuntijuutensa kehittymistä ja asettaa tavoitteita oppimiselleen
(GT: Johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Seminaariin osallistuminen (4 t), vertaiskeskusteluun osallistuminen ja välitehtävät verkkoalustalla (2 x 3 t), kehittymissuunnitelma, itsenäinen työskentely (17 t).

pe 15.09.2023 16:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolovelvoite)
pe 12.04.2024 16:00-18:00 reaaliaikainen verkko-opetus (läsnäolovelvoite)

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun 9 €.

31.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).