Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op (UEF)

05.09.2022 00:00 - 30.06.2023 00:00

(tentti/tehtävänpalautus 30.11.2022, 12.3.2023, 7.5.2023, 30.6.2023)

Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
1. tunnistaa ja osaa nimetä hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden keskeiset koulukunnat, 
2. hahmottaa koulukuntien ajallisen kehittymisen,
3. erottaa koulukuntien ilmentymisen nykypäivän organisaatioissa
 

Verkkojakso. Verkkotentit. Itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).