Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (UEF)

Kansanterveystiede, perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Kiinnostaako väestön terveyden kysymykset? Näissä opinnoissa pääset syventymään suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Kansanterveystiede, perusopinnot 25 op (UEF) lisätiedot löydät Opintopolusta täältä. 

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä.

Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Yhteiset opintojaksot 13 op:

Valinnaiset opintojaksot 12 op seuraavista opintojaksoista:

Kansanterveystieteen opintojakso:

Gerontologian perusopintojen opintojaksoja:

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi - perusopintojen opintojaksoja:

Psykologian perusopintojen opintojaksoja:

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opintojaksoja:

Ravitsemustieteen opintojaksoja:

Usealla opintojaksolla on kaksi toteutusta; syksy ja kevät. Ilmoittaudu siihen toteutukseen, milloin aiot opintojakson suorittaa. Suunnittele siis opintosi huolella. Saat aina apua opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen!

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

10.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).