Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

15.02.2023 00:00 - 21.04.2023 00:00

Syksyllä 2022 15.9.-15.11.2022 (ilmoittautuminen päättynyt)

Keväällä 2023  15.2.2023-21.4.2023

  • osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön
  • osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia
    ratkaisumahdollisuuksia.
  • tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet
  • saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla
  • tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä
  • oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä terveystietokantoja ja tilastoja
  • osaa soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen

Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

HUOM. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia heti jakson alusta alkaen. DigiCampus Moodleen opintojaksolle tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.01.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 31.1.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).