Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

Kauppatieteen perusopinnot 30 op 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Kauppatieteen perusopintojen avulla saat muodostettua hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnan ja talouden perusmekanismeista myös työelämänäkökulmasta katsottuna!

Kauppatieteen perusopinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille!

Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. 

Kauppatieteen perusopinnot antavat sinulle perustiedot kauppatieteen eri osa-alueista. Opinnot voit suorittaa kokonaan verkko-opintoina. Opinnot toteutetaan niin, että voit opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Kauppatieteen perusopinnot 30 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot.

Johtamisen perusteet 6 op, verkkojakso: oppimispäiväkirja ja verkkotentti (kts. tenttipäivät jakson kohdalta)
Markkinoinnin perusteet 6 op, verkkojakso:  itseopiskelutehtävät ja verkkotentti (kts. tenttipäivät jakson kohdalta)
Laskentatoimen perusteet 6 op, verkkojakso: oppimistehtävät ja verkkotentti (kts. tenttipäivät jakson kohdalta)
Rahoituksen perusteet 6 op, verkkojakso: oppimistehtävät ja verkkotentti (kts. tenttipäivät jakson kohdalta)
Yritysjuridiikan perusteet 6 op, verkkojakso: verkkotentti (kts. tenttipäivät jakson kohdalta)

425 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 270 €.

23.04.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).