Johdanto kestävään tulevaisuuteen - online-verkkokoulutus

Itsenäiset verkkokoulutukset , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Opetus ja kasvatus

01.08.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Voit opiskella verkkokoulutuksen sisällöt ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Saat verkkokoulutuksen sisältöihin opiskeluaikaa kaksi kuukautta. Opiskeluaika alkaa, kun saat kirjautumisohjeet verkkokoulutukseen.

Moodle-oppimisalusta

Johdanto kestävään tulevaisuuteen on täysin itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus Moodle-oppimisalustalla, joka sisältää neljä noin 45 minuutin luentotallennetta, luentojen diaesitykset ja kunkin luennon näkökulmaan liittyviä oheismateriaaleja.

Verkkokoulutuksen luentojen aiheet ovat:

  • Globaaliin vastuuseen kasvaminen
  • Oikeudenmukainen kulttuurinen kestävyysmurros
  • Talouden kestävyysmurros
  • Tulevaisuus ei tule valmiina

Verkkokoulutukseen sisältyy tehtävänä oppimispäiväkirjan pitäminen. 

Itsenäisesti suoritettavan verkkokoulutuksen opiskeluajaksi annetaan kaksi kuukautta. Opiskeluaika alkaa, kun opiskelija saa sähköpostiinsa kirjautumisohjeet verkkokoulutukseen.

Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista näkökulmista.

Verkkokoulutus rakentuu neljän noin 45 minuutin luentotallenteen ympärille. Lisäksi kutakin luentoa syventämään ja täydentämään on koottu oheismateriaalia: artikkeleja, blogikirjoituksia ja podcasteja.

1. OSA: Osa ongelmaa vai osa ratkaisua? -  Globaaliin vastuuseen kasvaminen 

  • Luento: Globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz, Fingo ry.

2. OSA: Oikeudenmukainen kulttuurinen kestävyysmurros

  • Luento: Yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto  

3. OSA: Talouden kestävyysmurros: hyvinvointia kaikille planeetan kantokyvyn rajoissa

  • Luento: Professori Lassi Linnanen, LUT-yliopisto

4. OSA: Tulevaisuus ei tule valmiina - sitä tehdään tänään

  • Luento: Professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

Itsenäisesti suoritettavassa verkkokoulutuksessa määrittelet itse ajankohdat, jolloin opiskelet. Katso luentotallenteet ja hyödynnä luentojen diaesityksiä luennon näkökulman jäsentämisessä. Syvennä ja laajenna kunkin luennon sisältöä perehtymällä myös luennon oheismateriaaleihin. 

Pidä koko oppimisprosessisi ajan oppimispäiväkirjaa, johon kirjoitat opiskeltavien materiaalien herättämiä ajatuksia, oivalluksia, pohdintoja, vasta-argumentteja ja muita huomioita. Oppimispäiväkirjan on tarkoitus tukea sinun oppimistasi ja tehdä sinulle itsellesi havaittavaksi ajatukset, joita opintojakson materiaalit sinussa herättävät.

Mikäli haluat itsenäisesti suoritettavasta verkkokoulutuksesta suoritustodistuksen, palauta oppimispäiväkirjasi tiivistelmä määräajassa. 

Luennoijat:

Globaalikasvatuksen asiantuntija, KM Anna Kivimäki-Pelluz, Fingo ry.

Yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto  

Professori Lassi Linnanen, LUT-yliopisto

Professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

Oppimispäiväkirjan vastaanottaminen:

FM Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto

Tämä täysin itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus on rakennettu Tiedepolku kestävään tulevaisuuteen -seminaari toisen asteen opiskelijoille materiaalien ja luentotallenteiden pohjalta. Tiedeseminaari järjestettiin 10.3.2023 Etelä-Savon kulttuurirahaston apurahalla. 

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot.

45 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007).